Uiterlijk gebit draagt bij aan geluk. – Kliniek voor Cosmetische Tandheelkunde – Arnhem

Uiterlijk gebit draagt bij aan geluk.

Sociale tandheelkunde Aan 907 Nederlanders werd gevraagd hoe tevreden ze zijn over hun lichaam in het algemeen en over hun gebit in het bijzonder. Daarnaast werd de relatie tussen lichaamswaardering en geluksbeleving onderzocht. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in het eerstvolgende nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Driekwart van de respondenten gaf aan tevreden te zijn over het uiterlijk van het lichaam en 70% was tevreden over dat van het gebit. Vrouwen en mensen van niet-Nederlandse afkomst waren minder tevreden over hun lichaam dan mannen en Nederlanders. Mensen van 30 jaar en jonger waren meer tevreden over hun gebit dan mensen die ouder waren. Bijna tweederde (64%) van de respondenten – vrouwen en mensen van niet-Nederlandse afkomst significant meer dan mannen en Nederlanders – vond het uiterlijk van het gebit belangrijk voor hun geluk. Tevredenheid over het lichaam en tevredenheid over het gebit bleken beide significant samen te hangen met geluk. Vervolgonderzoeken zullen moeten uitwijzen in welke mate esthetisch gemotiveerde tandheelkundige behandelingen patiënten daadwerkelijk tevreden en gelukkiger maken.

Publicatiedatum: 26-04-2019


Terug naar overzicht